Współpraca dla Touroperatorów

Osoba kontaktowa:

Magdalena Mossakowska-Borys
Dyrektor Handlowy 

tel.: +48 571 291 125
e-mail: m.mossakowska@airport.lodz.pl